Bedriftsrådgivning

Vi besitter faglig kompetanse og erfaring innenfor mange av bedriftens områder. Dette kan være innenfor:

  • Regnskapsorganisering
  • Oppbygging av regnskapsrutiner
  • Lønns- og personalarbeid
  • Budsjettering (resultat-, balanse-, og likviditetsbudsjett)
  • Forretningsutvikling
  • Verdivurdering
  • Skatter
  • Avgifter

Vårt kjerneområde er selvfølgelig innen økonomi og regnskap, men som regnskapsførere blir vi brukt som rådgivere og sparringspartnere på så mangt. Det gjør at vi besitter kunnskap og erfaring lang ut over vårt kjerneområde. Kan vi ikke svare på stående fot, kan vi ihvertfall som regel finne svaret, eller henvise til noen som kan.