Om oss

Feedback Account er et relativt lite regnskapsbyrå med hyggelige og dyktige regnskapsførere som tilbyr regnskapstjenester og rådgivning til små og mellomstore bedrifter i Oslo og Akershus. Vi er selvfølgelig gode på regnskap, det skulle bare mangle siden det er yrket vårt. Dessuten mener vi at vi er gode på kommunikasjon med kunden. At vi lytter til deg, og ser ditt behov. Det er bare da vi kan levere etter behovet og gi deg de gode rådene og den relevante informasjonen fra regnskapet som nettopp du har behov for.

Lover og regler i bøtter og spann!

Juridisk sett er det innehaver av et enkeltpersonforetak, eller daglig leder og styret i et selskap som er ansvarlig for at selskapet følger eksempelvis regnskapslov, bokføringslov, aksjelov, skattelov, merverdiavgiftslov etc. Dermed blir valg av partner til å ivareta oppgavene innenfor disse områdene svært viktig for den/de ansvarlige i selskapet. Du må kunne stole på den som skal gjøre en jobb som du er ansvarlig for!

Seriøsitet og kvalitet

Vi ønsker ikke å være regnskapsfører for hvem som helst. De vi vil ha som kunder er de som selv er seriøse på det de holder på med, og som ønsker seriøsitet i alle ledd av sin virksomhet. Da skal Feedback Account være et godt og trygt valg til å ivareta bedriftens økonomifunksjon. Utarbeidelse av regnskapet vil alltid være et sammarbeid mellom deg som kunde og oss. Forholdet må derfor bygge på tillit begge veier.

Regnskap - mer enn et nødvendig onde

Regnskapet er selvfølgelig et nødvendig onde, det er ikke til å komme ifra. Blir ikke regnskapet ført og rapportert, tar det ikke lang tid før det er kroken på døra for bedriften. Da denne jobben allikevel må gjøres, kan man like gjerne trekke nyttig informasjon ut av regnskapet og bruke det som et styringsverktøy. Det kan vi hjelpe deg med!