Tjenester

Regnskap og økonomi

Vi hjelper deg med å organisere og lage prosedyrer og rutiner som fungerer. Det sikrer kvaliteten, minker fare for feil og sparer viktig tid som skal brukes på bedriftens kjernevirksomhet.

Vi håndterer regnskapet i moderne skybaserte systemer og hjelper til å sette opp integrasjoner med andre systemer dersom det er hensiktsmessig, eller en nødvendighet. Har du en forretningsplan? Er den samstemt med budsjettet? Rapporteres regnskapet på samme form som budsjett slik at sammenlikning og avvik lett kan gjøres? Vi hjelper deg med å ha kontrollen og forbedre bedriftens økonomi. 

Lønn og personal

Lønns- og personalområdet er et stort fagfelt med rikelig av detaljerte og infløkte regler. Her er det mye å holde seg oppdatert på. For de fleste små og mellomstore bedrifter vil en outsourcing av denne delen av økonomistyringen til en professionell partner være viktig for å etterleve regelverket, men også lønne seg rent økonomisk. Sagt litt enkelt, skal du ha ganske mange ansatte før det er behov for en lønnsarbeiderstilling i bedriften. Kombinasjonen av dette, og at stillingen allikevel krever høy grad av kompetanse og ajourhold av kunnskap om regelverket, gjør at få små og mellomstore bedrifter bør holde på med lønnsarbeid internt.

Samhandling

Verden har forandret seg mye de senere årene når det gjelder utviklingen innenfor ulike datasystemer en bedrift bruker. De fleste systemer har i dag skybaserte løsninger eller hybridløsninger. Videre har ulike komunikasjonsplattformer gjort samhandling lettere og mer effektivt. Så lenge man har tilgang til nettet, kan man både arbeide og samhandle med andre uavhengig av hvor man befinner seg. Det har åpnet nye muligheter for oss til å bidra mer direkte inn i bedrifters økonomifunksjon. Det er ikke lenger den store forskjellen på en intern økonomiavdeling, og en ekstern. Vil du vite mer om hvordan vi kan jobbe sammen, ta kontakt! 

Rådgivning og support

God rådgivning handler om en kombinasjon av mange egenskaper. En rådgiver må inneha mye kunnskap om faget, det være seg økonomi, skatt, MVA, systemer etc. Vedkommende bør kjenne bedriften og bransjen til en viss grad. Videre bør hen ha god almennkunnskap og være oppdatert på hva som rører seg i tiden, ha god menneskekunnskap og gode samarbeidegenskaper. Ledererfaring kommer også ofte godt med. Vi vet vi kan bidra positivt inn med god rådgivning, verdifull kunnskap og være en samtalepartner eller sparringspartner for små og mellomstore bedrifter. Ring oss for et møte, så ser vi om vi finner kjemien!

Digitalisering

Fremtiden er digital enten vi liker det eller ikke. Digitaliseringen har kommet ganske langt i Norge. Er digitalisering bare positivt? Nei, ikke nødvendigvis. Det fører til ny sårbarhet og risiko for mange bedrifter, men digitalisering har kommet for å bli. Man kan ikke stanse denne utviklingen, så man må tilpasse seg, finne de beste løsningene for sin bedrift og minimere risikoen. Og så finnes det selvfølgelig flest positive sider ved det å digitalisere. Når det gjelder digitalisering innen områdene regnskap, lønn etc., hjelper vi deg å finne de riktige løsningene, og også å integrere disse mot andre løsninger dere måtte være avhengig av.

Årsoppgjør og skatt

Hvert år må bedrifter rapportere til skattemyndighetene, og for mange også til regnskapsregisteret. Dette og annen løpende rapportering tar vi hånd om for dere. Grunnlaget legges gjennom rutiner og arbeid som gjøres løpende gjennom året. Dette er en tjeneste som de fleste regnskapsbyråer leverer, og selvfølgelig også vi.